Gallery

YONSEI ENERGY INFORMATICS Lab.

Jicable 2023 학회 참석

페이지 정보

profile_image

작성자 최고관리자

댓글 0건 조회 84회 작성일 2023-06-22 15:52

본문

7ce1f977640425a0fb180314fcfe5527_1710139744_3596.jpg
7ce1f977640425a0fb180314fcfe5527_1710139746_5342.jpg
7ce1f977640425a0fb180314fcfe5527_1710139745_402.jpg
 

2023 Summer Jicable 2023 Conference


참석자: 신용준 교수님, 지경환, 안재용


장소: Lyon, France


일시: 2023. 06. 17. ~ 06. 22.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

COPYRIGHT ⓒ 2021 연세대학교 에너지 정보처리 연구실. ALL RIGHTS RESERVED. design by dsso